cropped-logo-1.png
MYASTENİA GRAVİS

Bugün sizlere myastenia gravis hastalığından bahsedeceğim. Myastenia gravis, her yaştan ve kökenden insanı etkileyen nadir fakat etkili bir otoimmün hastalıktır. Bu hastalık, sinirler ve kaslar arasındaki iletişimin bozulması nedeniyle kas zayıflığına ve yorgunluğa sebep olur. Özet geçmek gerekirse sizlere bu yazımda hastalığın nedenleri, semptomları, tanısı, tedavi yöntemleri ve etkilenen insanların yaşamları
üzerindeki etkilerden bahsedeceğim.

İlk olarak hastalığın nasıl nüksettiğini konuşalım. Bu hastalık kaslarda
bulunan asetilkolin reseptörlerine karşı antikor gelişmesi ve neticede reseptör sayısının azalmasıdır. Peki bu neden olur ? Otoimmün bozukluklarda , bağışıklık sistemi yanlışlıkla normal, sağlıklı dokuları tehdit olarak algılar ve onlara saldırır. Bu sebepten asetilkolin reseptörlerine saldırı oluşur. Asetilkolin reseptörlerine saldırı oluştuktan sonra nöromüsküler kavşak , tehlikeye girer. Buda sinirlerin kaslarla buluştuğu noktalar olduğu için kas kasılmasının başlatan sinyallerin iletilmesi durdurulur. Myastenia gravis çeşitli yollarla ortaya çıkabilir, semptomları kişiden kişiye değişebilir. Bu belirtilere bir bakalım; Kas zayıflığı, bu en belirgin belirtilerden biridir, birden fazla kas grubunda ortaya çıkabilir. Bu durum dinlenildiğinde iyileşme, hareket edildiğinde kötüleşme eğilimindedir.

Göz sorunları , bu hastalık sıklıkla göz kaslarını etkiler, bu göz kapağının sarkması, çift görme gibi semptomlara sebep olur. Yutma ve konuşmada
zorluk, zayıflık yorgunluk gibi belirtilerde vardır.

Bu hastalığın teşhisi o kadar da kolay değildir. Çünkü bu semptomlar başka durumları taklit edebilir. Doktorlar teşhis koyabilmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bunlar; fiziksel muayene ile kas gücü, göz hareketleri, refleks testi gibi ayrıntılı muayene teşhis için ilk adımdır. Daha sonrasında EMG, sinir iletim çalışmaları sinir ve kas fonksiyonlarının değerlendirilmesi için
uygulanabilir. Kan testi yaparak, asetilkolin reseptör antikorları veya kasa özgü kinaz antikorları gibi myastenia gravis ile ilişkili antikorların varlığı kontrol edilebilir.

Başka bir test ise edrofonyum testidir. Bu test kas gücünün geçici olarak iyileşip iyileşmediğini değerlendirmek için bir ilacın geçici olarak uygulanmasıdır. Son olarak da görüntüleme teknikleri kullanılabilir. Bu teknikler timus bezinin incelenmesi için kullanılır çünkü timus bezinin büyümesi bazı MG vakalarıyla ilişkilendirilir. Tanımızı koyduğumuza göre
tedavimize başlayabiliriz. Peki nedir bu tedavi yöntemleri, birlikte bir bakalım.

İlaçlar. Bu ilaçlar kolinesteraz inhibitörleri, immün baskılayıcılar ve kortikosteroidler genellikle nöromüsküler iletimi iyileştirmeye ve bağışıklık tepkisini baskılamaya yardımcı olmak için reçete edilir. Timektomi, timus bezinin cerrahi olarak çıkarılması, plazma değişimi, kandaki zararlı antikorları uzaklaştırmak için, intravenöz immunoglobulin ise bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kas gücünü arttırmak için kullanılır. Bu tedavi yöntemleri sayesinde hastalar bir nebze rahatlayabilirler.

Bu hastalık günlük yaşantımızı büyük ölçüde etkileyebilecek kronik bir durumdur. Ancak bununla birlikte doğru tedavi yöntemleri ile tatmin edici
bir yaşam sürdürülebilir. Doğru tedavi yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, bunları öğrenelim.

İlaç yönetimi yapılmalı, reçeteli ilaçlarla planlı tedaviye uyulmalı, düzenli olarak dinlenilmeli, enerji tasarrufu yöntemleri geliştirilmeli, dengeli beslenilmeli, düzenli tıbbi kontroller yapılmalıdır. Son olarak aile, sağlık çalışanları, arkadaşlar gibi bir destek ağı duygusal destek sağlayabilir.

Myastenia gravis, kas güçsüzlüğüne ve yorgunluğuna sebep olan karmaşık bir hastalıktır. Benzersiz zorluklar sunsa da, mevcut tedavi yöntemleri ile yönetilebilir bir durumdur. Bu yazımda myastenia gravis hastalığının ne olduğu, tanı, tedavi yöntemleri ve yaşama etkileri hakkında konuştuk. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.:)


KAYNAKÇA
1.anesthesia and myasthenia gravis. Onlinelibrary.Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1399-6576.2011.02558.x adresinden 12/09/2023 tarihinde alınmıştır.

 1. The early history of myasthenia gravis. Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S09608966050025 67 adresinen 12/09/2023 tarihinde alınmıştır.
 2. 3.Myasthenia gravis: A Review. Natıonal library of medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3501798/ adresinden 13/09/2023 tarihinde alınmıştır.
  4.Myasthenia Gravis : epidemiology Pathophysiology and clinical mannifestations .MPDI https://www.mdpi.com/2077-0383/10/11/2235 adresinden 13/09/2023 tarihinde alınmıştır.
  5.Myasthenia gravis. Update on diagnosis and therapy Myasthenia gravis. Actualización diagnóstica y terapéutica. Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2387020623 002942 adresinden 13/09/2023 tarihinde alınmıştır.
  GÖRSEL KAYNAKÇA
  1.http://www.hvtd.org/?p=624
  2.https://tahlil.com/blog/myastenia-gravis-nedir-myastenia-gravistanisi-ve-testleri-5850
  3.https://www.fztdulger.com/iskelet-cizgili-kasi-fizyolojisi/myasthenia-gravis-neuromuscular-junction-illustration-272x395

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir